Супер Линия

НОВО: За състезанието през 2016 година е препоръчително Роботът Ви да започне да се движи при получен старт сигнал от съдията, чрез безжичен стартов модул. Предимствата на тази система са, че състезанията ще протичат по-бързо и ще сте подготвени за догодина, когато модулите ще станат задължителни за Робо Лига България 2017.

(виж. Стартов модул)

I. Правилник на състезанието:

Дисциплина, в която едновременно се състезават максимум четири робота, движещи се по черни линии на бял фон. В тази дисциплина се допуска пресичане на линиите.
Състезанието протича за време от 5 минути, като се отчита броят на обиколките на всеки робот. След изтичане на времето състезанието се прекратява, като се изчакват всички роботи да завършат започнатата обиколка.
Ако някой робот не успее да завърши в рамките на 2 минути след като е даден сигнал за край, състезанието му се прекратява като последната обиколка не се брои.

В случай, че има роботи с равен резултат, между тях се провежда второ състезание в рамките на 3 минути.
При сблъсък между роботи се допуска ръчно връщане на робота върху пистата. Това трябва да стане в радиус от 20 см. от мястото на сблъсъка.
При необходимост от рестартиране на робота, поставянето му следва да бъде на стартова позиция.

1. Победа
Победител е роботът с най-много направени обиколки в рамките на 5 минути.

2. Дисквалификация
Роботът може да бъде дисквалифициран по следните технически причини, ако:

  • се самозапали
  • не се движи повече от 60 секунди
  • след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали
  • не покрива техническите изисквания описани по-долу в регламента

3. Преиграване
Рундът може да се преиграва по съдийска преценка, ако:

  • отчитащата система не сработи коректно
  • трасето е замърсено или има външна намеса по време на обиколката

4. Загуба
Роботите, които не са успяли да завършат поне една обиколка се нареждат на последно място по азбучен ред.

II. Технически изисквания към роботите

1. Размери
Роботът трябва да е с максимални размери:

– широчина – 15 см.
– дължина – 15 см.
– височина – 20 см.

2. Тегло
Няма ограничения за теглото на робота.

3. Визия
Отборът може да постави на видно място  флаг или символ на организацията, за която се състезава. Роботът  трябва да остане цял до края на надпреварата.

III. Изисквания към терена

1. Отчитане на времето
Времето се отчита с хронометър, от момента, в който бъде даден сигнал за старт на състезанието. Обиколките на роботът започват да се броят след като премине през стартовата линия.

2. Размери и цветове
Трасето представлява черни непрекъснати линии на бял фон. Широчината на всяка от линиите е 2 см. Разстоянието между две съседни успоредни линии е не по-малко от 15 см.Формата на трасето е предварително известна, като радиусите на завоите са не по-малки от 5 см.
Стартовата и финалната линия са предварително обозначени на терена.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On Twitter