Лабиринт по линия

roboleague2016-maze-194x312cm
НОВО:
За състезанието през 2016 година е препоръчително Роботът Ви да започне да се движи при получен старт сигнал от съдията, чрез безжичен стартов модул. Предимствата на тази система са, че състезанията ще протичат по-бързо и ще сте подготвени за догодина, когато модулите ще станат задължителни за Робо Лига България 2017.

(виж. Стартов модул)

I. Правилник на състезанието

Лабиринт по линия е дисциплина, в която автономен робот се опитва да излезе от лабиринт, съставен от черни линии. Трасето представлява множество кръстовища, с много входове и само един изход, който е обозначен с черен кръг с диаметър 15 см.
Роботите разполагат с три последователни опита, като старта се определя от съдиите непосредствено преди началото на състезанието.

 

1. Победа
Победител е този, който е успял да намери изхода и да излезе от лабиринта за най-кратко време.
Всеки състезател разполага с три опита.

2. Дисквалификация
Роботът се дисквалифицира ако нарушава принципите на честната игра:

  • ако достигне изхода на лабиринта без да следва черната линия

Роботът може да бъде дисквалифициран по следните технически причини, ако:

  • се самозапали
  • не се движи повече от 60 секунди
  • след участието си роботът е оставил по терена течности, чаркове или други парчета и материали
  • не покрива техническите изисквания описани по-долу в регламента

3. Преиграване
Рундът може да се преиграва по съдийска преценка, ако:

  • отчитащата система не сработи коректно
  • трасето е замърсено или има външна намеса по време на обиколката

4. Загуба
Роботите, които не са успяли да завършат поне една обиколка в рамките на 5 минути се нареждат на последно място по азбучен ред.

II. Технически изисквания към роботите

1. Размери
Роботът трябва да е с максимални размери:

– широчина – 15 см.
– дължина – 15 см.
– височина – 20 см

2. Тегло
Няма ограничения за теглото на робота.

3. Визия
Отборът може да постави на видно място  флаг или символ на организацията, за която се състезава. Роботът  трябва да остане цял до края на надпреварата. Роботът трябва да издържа цяла обиколка на трасето без никаква външна помощ.

III. Изисквания към терена

1. Отчитане на времето
Времето се отчита с автоматична система, от момента, в който роботът премине през стартовата линия.

2. Размери и цветове
Трасето представлява начупена черна линия с множество завои и отклонения. Широчината на линията е 2 см. Разстоянието между две съседни успоредни линии е не по-малко от 15 см.

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Google PlusVisit Us On Twitter